سایت رد پیکس
یک‌ سلام‌ از‌من درمانده به‌ سلطان ‌بدهد

یک‌ سلام‌ از‌من درمانده به‌ سلطان ‌بدهد


یک‌ سلام‌ از‌منِ‌ درمانده
به‌ سلطان ‌بدهد

هرکس ‌این‌شعر مرا خواند و‌
خراسانی‌ بود..

 


عکس نوشتهعکس نوشته مذهبیعکس پروفایل مذهبی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته مذهبی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط